fbpx

SIX Network ประกาศ Rebrand ครั้งใหญ่ เสริมศักยภาพให้ธุรกิจในการนำบล็อกเชนมาใช้งาน

SIX_Network_Rebrand

ก้าวไปข้างหน้ากับวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

SIX Network นั้นไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อให้ทันกับโลกดิจิทัลที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เมื่อผู้คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีบล็อกเชน มีหลายธุรกิจที่สนใจนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร SIX Network จึงมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ธุรกิจได้เข้ามาใช้งานบล็อกเชนอย่างสะดวกมากขึ้น

 

ทางบริษัทได้ตัดสินใจรีแบรนด์ครั้งใหญ่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ ทาง SIX Network จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของบริษัทให้เข้ากับความตั้งใจที่มี

 

การรีแบรนด์ครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของแบรนด์ทั้งหมด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบริษัท คือการลดความซับซ้อนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ และช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ยุค Web3 ได้สะดวกขึ้น โดยทั้งหมดนี้ถูกสื่อออกมาจาก Tagline ใหม่ “Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business”

 

SIX Network ได้สร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการรีแบรนด์นี้โดยตรง โดยทุกท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://six.network/

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากรีแบรนด์:

• ปรับค่านิยมหลักใหม่

• Tagline ที่น่าจดจำมากขึ้น

• วิสัยทัศน์และภารกิจใหม่

• โลโก้ใหม่และคู่มือการใช้งานของแบรนด์

• คอนเซปต์แบรนด์ใหม่

ค่านิยมหลัก (Core Values)

นี่คือค่านิยมหลักซึ่งเป็นแกนหลักในการรีแบรนด์

• Blockchain Adoption: SIX Network เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนและมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย

• Seamless Experience: การเปลี่ยนจาก Web2 เข้าสู่ Web3 นั้นจะต้องง่ายและสะดวกที่สุด

• User-Centric: การพัฒนาผลิตภัณท์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั้นถือเป็นหัวใจหลักของ SIX Network

• Dynamic Adaptability: บริษัทพร้อมปรับตัวและเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

• Optimal Efficiency: SIX Network จะส่งมอบผลิตภัณท์ที่เพิ่มประสิทธิภาพแก่กลุ่มธุรกิจ

Tagline

SIX Network เปลี่ยน Tagline ใหม่ “Simplify Blockchain Adoption, Amplify Business” ซึ่งสื่อถึงแก่นแท้ของกลยุทธ์ในการรีแบรนด์ คือ “ทำให้การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้นั้นเป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ”

 

Simplify Blockchain Adoption: SIX Network นั้นเข้าใจดีว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นมีความซับซ้อน บริษัทจึงต้องการที่จะลดข้อจำกัดเหล่านั้น เพื่อทำให้บล็อกเชนเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะมีความรู้เรื่องบล็อกเชนหรือไม่ก็ตาม

 

Amplify Business: เป้าหมายของ SIX Network คือการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ เข้าสู่ Web3 ได้สะดวก และทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

To lead the way in blockchain adoption, focusing on easy and user-friendly experiences.

 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ โดยมอบประสบการณ์การใช้งานที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก ซึ่งมุ่งเน้นที่ความเป็นมิตรและความเรียบง่ายต่อผู้ใช้งาน

ภารกิจ (Mission)

To make blockchain accessible, easy to use, and trustworthy for everyone.

 

ภารกิจของ SIX Network คือการลดข้อจำกัดของธุรกิจในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ ให้ทุกธุรกิจเข้ามาใช้งานได้สะดวก ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือความรู้ทางด้านบล็อกเชนหรือไม่ก็ตาม

 

นอกจากนี้ บริษัทต้องการที่จะใช้ประโยชน์ของบล็อกเชนในด้านต่าง ๆ เช่น ความโปร่งใส ความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

คู่มือการใช้งานของแบรนด์ (Brand Guidelines)

 

โลโก้ใหม่ ‘The Block’

SIX Network ได้เปิดตัวโลโก้ใหม่ ‘The Block’ ซึ่งสื่อถึง ‘SIX Sides of Opportunity’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของกล่อง 📦 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนศักยภาพและนวัตกรรมของเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

โดยแต่ละด้านของกล่องได้สะท้อนถึงแนวทางของ SIX Network ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้งาน เมื่อทุกท่านเห็นสัญลักษณ์ ‘The Block’ มันคือแนวคิด แก่นแท้ และจิตวิญญาณของแบรนด์ SIX Network

การใช้งานสีของแบรนด์:

ในการใช้งานสีของแบรนด์ SIX Network นั้นประกอบไปด้วย 5 สีหลักเหล่านี้

• Saffron Mango #F9C358

• Light Mustard #FAD25E

• Zeus #231F20

• Scampi #6B5C9F

• Picton Blue #55AFDD

สีเหล่านี้เป็นสีพื้นฐาน ที่แต่ละสีสื่อถึงภาพลักษณ์ของ SIX Network

 

1. สี Saffron Mango #F9C358 และ สี Light Mustard #FAD25E

  • สีโทนเหลืองเหล่านี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่มีพลัง สดใส และอบอุ่น ซึ่งสื่อถึงความมุ่งมั่นของ SIX Network ที่ต้องการทำให้บล็อกเชนนั้นเข้าถึงได้ง่าย

 

2. Zeus #231F20:

  • สีดำนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ และความเป็นอมตะ การเลือกสีดำนี้มาจากวิสัยทัศน์ของ SIX Network ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างไมมีที่สิ้นสุด

 

3. Scampi #6B5C9F:

  • สีโทนม่วงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความคิดสร้างสรรค์ เฉกเช่นเดียวกับ SIX Network ที่สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ ทางบริษัทเชื่อว่านวัตกรรมที่สร้างสรรค์จะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมบล็อกเชน

 

4. Picton Blue #6B5C9F:

  • สี Picton Blue เป็นสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ เช่นเดียวกับน้ำที่ใสและสงบของอ่าว Picton สีฟ้าสว่างนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ SIX Network ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมบล็อกเชนที่ทุกท่านสามารถไว้วางใจได้

 

การใช้งานตัวอักษรของแบรนด์:

SIX Network ได้ใช้ตัวอักษรดังต่อไปนี้ โดยคำนึงถึงการรักษาภาพลักษณ์แบรนด์ ความเป็นมืออาชีพ และการนำไปใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

• ตัวอักษรหลัก: AUDIOWIDE
• ตัวอักษรรอง: Monsterrat

 

ตัวอักษรเหล่านี้มีความสำคัญต่อกลยุทธ์การรีแบรนด์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

• สุนทรียศาสตร์ที่สื่อถึงด้านเทคโนโลยี: การใช้ฟอนต์ “AUDIOWIDE” สร้างบรรยากาศที่ทันสมัยให้กับแบรนด์ SIX Network ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Web3
• ความชัดเจนและความมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร: การเลือกใช้ฟอนต์ “Montserrat” สำหรับข้อความทั่วไป ทำให้ข้อความของแบรนด์ถูกสื่อสารด้วยความเรียบง่าย กระชับ และมีความเป็นมืออาชีพ

คอนเซปต์ใหม่ ‘SIX Sides of Opportunity’

คอนเซปต์ใหม่ ‘SIX Sides of Opportunity’ นั้นเปรียบสมือนแนวทางที่ SIX Network มีต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน

 

• Block to Basics: SIX Network ได้ลดความซับซ้อนของบล็อกเชนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ใช้ง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

• Blockchain-in-the-Box: SIX Network นำเสนอโซลูชันที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานให้แก่ธุรกิจ

• Connecting the Blocks: พาร์ทเนอร์ของ SIX Network นั้นคือความร่วมมือที่เหมือนบล็อกที่เชื่อมต่อกันในบล็อกเชน ซึ่งแต่ละบล็อกได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทั้งหมด

• Think Outside the Block: วัฒนธรรมองค์กรของ SIX Network คือความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ บริษัทได้สร้างโซลูชันใหม่ ๆ และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

• The Block of Possibilities: เราคือกล่องปริศนา (Mystery Box) แห่งความเป็นไปได้ ที่นำเสนอโซลูชันอันมีค่าแก่ธุรกิจได้ไม่สิ้นสุด

• Financial Innovation Beyond the Block: SIX Network กำลังก้าวข้ามข้อจำกัดเดิม ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ทุกท่านสามารถดูเว็บไซต์ของการรีแบรนด์ได้ที่นี่: https://six.network/

 

ที่ SIX Network เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าถึงได้ง่าย และเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับทุกธุรกิจ บริษัทขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลก Web3 ต่อไป

——————————————–

 

Follow SIX Network 

https://linktr.ee/Sixnetwork

Join Discord

https://discord.gg/sixnetwork

Don’t miss out follow us at:

Chalermlak Woraurai
Chalermlak Woraurai

Experience the magic of Blockchain with SIX Network!

Related Posts

SIX Network ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘FANDOM STUDIO’ โปรเจกต์ Fan-Fi ที่ช่วยให้แฟนคลับเข้าถึงศิลปินและวงการบันเทิงได้ง่ายยิ่งขึ้น!

SIX Network ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ ‘FANDOM STUDIO’ โปรเจกต์ Fan-Fi ที่ช่วยให้แฟนคลับเข้าถึงศิลปินและวงการบันเทิงได้ง่ายยิ่งขึ้น!

SIX Network มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ FANDOM STUDIO เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและวงการบันเทิงให้เติบโตยิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมบล็อกเชนจาก SIX Ecosystem การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการส่งเสริมธุรกิจหรือวงการบันเทิง หรือ สร้างกิจกรรมที่ทำให้แฟนคลับกับผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงศิลปิน, ไอดอล, ผลงานเพลง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก Fan-Token NFT ซึ่งเป็นเหรียญประจำแพลตฟอร์มที่ใช้งานเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง

Read More
SIX Token is Listing on Bitget Best Copy Trading Platform on April 29, 2024

SIX Token จะถูกลิสต์บน Bitget แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ

SIX Token จะถูกลิสต์บน Bitget แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ ในวันที่ 29 เมษายน 2567   SIX Network บริษัทผู้ให้บริการด้าน Blockchain Solutions ได้ประกาศการลิสต์ SIX token ($SIX) ใน

Read More