fbpx

5 อันดับ Use Case น่าสนใจของระบบบล็อกเชน: จากการทำธุรกรรมสู่การปฏิวัติระบบขององค์กร

1_pvbTJvf5lkZI9Lyz43oIJA

Table of Contents

 

ตัวอย่างการใช้งานบล็อกเชนที่น่าจับตามอง

 

  1. การขนส่ง (Logistic) — เทคโนโลยีบล็อคเชนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการข้นส่งคมนาคมในส่วนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
  2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเริ่มต้นของการเข้าถึงระบบบล็อกเชนกับ SIX Protocol Chain

 

 

 

– Decentralize KYC เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจที่ต้องการเปิด IDO/INO ได้ตรวจสอบข้อมูลกระเป๋าเพื่อการกระจายจำนวลเหรียญได้อย่างเหมาะสม

 

– Cross-chain เพิ่มความคล่องตัวให้โปเจกต์ต่าง ๆ ที่ออกเหรียญบน SIX Protocol ได้จัดสรรค์โทเค็นไปยังเชนที่หลากหลายและสามารถโอนย้ายไปยังเชนที่เหมาะสมต่อการใช้งานของธุรกิจนั้น ๆ

 

– Whitelist management ช่วยให้โปรเจกต์นั้นมีการวางแผนและกลยุทธ์เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อจัดทำ IDO/INO

 

– Community การเชื่อมโยงระหว่างคอมมูนิตี้และผู้ให้บริการบล็อกเชนอย่างเช่นเชนแนลบน Discord เป็นต้น

 

Don’t miss out follow us at:

Napathsorn Unchit
Napathsorn Unchit

Passionate about financial world and is an inverstor too! Giving out news update and blog post every month.
Visit us at SIX Network for more.

Related Posts